Program závodu 2023 - 38. ročník

Datumy konání a předpokládaný časový pořad

21.6.2023 Mezní termín pro posílání přihlášek (pomocí systému-slalom nebo mailem )
Propozice viz. kanoe.cz
24.6.2023 Sobota Veřejný závod ve slalomu + 3. závod Českého poháru předžáků
07:30 Výdej startovních čísel
08:00 Porada vedoucích a rozhodčích
08:30 Ukázková jízda + následně schválení tratě
09:00 Start závodu
1. skupina K1M + C1Ž + C2 + K1pž (M i Ž) - obě jízdy
2. skupina K1Ž + C1M + C2Mix + C1pž (M i Ž) - obě jízdy
odpo Odpoledne - vyhlášení sobotního závodu předžáků
     
večer Možnost promítání foto+video s vodáckou tematikou
25.6.2023 Neděle Veřejný závod ve slalomu + 4. závod Českého poháru předžáků
08:00 Porada vedoucích a rozhodčích
08:30 Ukázková jízda + následně schválení tratě
09:00 Start závodu
1. skupina K1M + C1Ž + C2 + K1pž (M i Ž) - obě jízdy
2. skupina K1Ž + C1M + C2Mix + C1pž (M i Ž) - obě jízdy
Vyhlášení vítězů - předpokládaný čas 30 min po skončení závodu.
Vyhlašuje se součet v kategorií za oba dny.
Děkujeme sponzorům:
Sponzor - Vodárna Plzeň Plzeň sportovní
Závody se konají pod záštitou primátora města Plzně
Další stránka: Fotogalerie