Program závodu 2010 - 25. ročník

Datumy konání a předpokládaný časový pořad

30.7.2010
  Mezní termín pro posílání přihlášek (mailem )
7.8.2010 Sobota Veřejný závod ve slalomu (portál )
  07:30 Výdej startovních čísel
  08:00
Porada vedoucích a rozhodčích
  08:30
Ukázková jízda + následně schválení tratě
  09:00
Start závodu
    1. skupina K1M + C2M + C2Ž obě jízdy
    2. skupina K1Ž + C1M + C1Ž obě jízdy
     
  cca 15
Doplňkový závod ve sjezdu - není zahrnut v "kalendáři".
Trať bude "krátká" pro kategorii pž a žm a "dlouhá" pro ostatní kategorie.
  19:00 Vyhlášení  výsledků "Českého poháru předžáků"
  večer
Promítání foto+video s vodáckou tematikou
8.8.2010 Neděle Veřejný závod ve slalomu (portál )
  08:00
Porada vedoucích a rozhodčích
  08:30
Ukázková jízda + následně schválení tratě
  09:00
Start závodu
    1. skupina K1M + C2M + C2Ž obě jízdy
    2. skupina K1Ž + C1M + C1Ž obě jízdy
     
    Vyhlášení vítězů - předpokládaný čas 30 min po skončení závodu.
Vyhlašuje se součet v kategori za oba dny.
Dále vyhlášení Mazáka roku v kategorii předžáků
    Děkujeme sponzorům:
Sponzor Hannah Sponzor KTA technika